Leine Roebana Dans en Muziek − SILENZIO

Het Speelhuis, Helmond, 11 januari 2023

"Wanneer we niet weten wat ons wacht, is stilte oorverdovend. Dreigend of sereen. Het maakt ons kwetsbaar. Hoe die stilte wordt omgezet in muziek – in daverende clusters, in uit niets opduikende harmonieën of verstilde melodieën – is hoorbaar in de muziek voor cello en accordeon. Hoe stilte zich vertaalt in beweging – doorgaand, eruptief, direct emotioneel of visueel complex – tonen de dansers van LeineRoebana. SILENZIO maakt de wankelbaarheid van de stilte invoelbaar."
Dit citaat komt van de website. Het is zo treffend geformuleerd want de energie die in dit totaaltheater zit is niet gemakkelijk in woorden te vatten. Of misschien zo: Het lichaam van de danser wordt één met de adem van de accordeon en de ziel van de cello.
Pal voor het achterdoek loopt, motoriek bijna onmerkbaar, danser Emma Bogerd vanuit de coulissen links naar de rechter zijkant van het toneel. Ze doet er vijf kwartier over. Het is Silenzio ten voeten uit. (In het interview dat Annette Embrechts vooraf met haar had vertelde ze dat ze door een enkelbandblessure niet mee kan dansen maar haar eigen draai aan de voorstelling geeft.) Het publiek waardeert haar performance en terwijl alle dansers na het applaus zijn verdwenen, had zij haar route nog niet helemaal voltooid. Het publiek bleef in de zaal en wachtte er negen minuten op tot ze klaar was. Alleen al dat ze dat bereikt, is een complement voor haar, maar ook voor de hele dansuitvoering.
LeineRoebana scoort hoog met deze choreografie met haar dansers en de live door Renée Bekkers op accordeon en Ketevan Roinisvili op cello gespeelde muziek.
Frank van de Loo